ShHT Forumining Toshkentdagi natijalari bo'yicha RIMT mutaxassisi