Samarqandda “Valday” xalqaro munozara klubining X Osiyo konferentsiyasi