Amaliy strategiyani amalga oshirishning dastlabki natijalari bo'yicha ekspert fikri