Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar institutining Murojaatnoma boʼyicha xalqaro konferentsiyasi